nuffnang

Wednesday, 24 April 2013

Journey 13:
25 April 2013

Untuk menjadi seorang usahawan berjaya, seseorang itu perlu ada satu keinginan yang kuat untuk menjadi seorang usahawan. Tanpa keinginan agar sukar seseorang itu untuk sustain dalam bidang keusahawanan.

FAKTOR UTAMA YANG MEMPENGARUHI KEINGINAN KEUSAHAWANAN


Terdapat pelbagai kajian yang mengkaji faktor-faktor yang mendorong ke arah memupuk keinginan keusahawan seseorang. Ini adalah kerana untuk menjadi usahawan yang berjaya bukanlah suatu perkara yang mudah tetapi bukan juga sesuatu yang tidak mungkin boleh dicapai. Cabaran dan persaingan dalam memupuk keinginan keusahawanan memerlukan usaha-usaha yang berterusan. 

Banyak kajian lain telah dijalankan bagi menjawab persoalan mengenai keinginan keusahawanan dari pelbagai perspektif. Dari perspektif psikologi kajian tertumpu kepada ciri- ciri personaliti dan sikap keinginan untuk menjadi usahawan (Shaver dan Scott, 1991; Brandstatter, 1997). Kajian-kajian yang pernah dijalankan telah mengenal pasti pelbagai faktor seperti keberanian untuk mengambil risiko (Brockhous, 1987; Hisrich dan Peters, 1995), keinginan untuk mencapai kejayaan (Johnson, 1990) dan fokus kepada sikap terhadap keusahawanan sebagai pilihan kerjaya (Robinson et al., 1991). Kajian dari perspektif sosiologi pula menekankan kepada pelbagai faktor demografi, sosial, budaya dan ekonomi sebagai dorongan untuk menceburkan diri dalam sesuatu dunia baru.

Pengaruh Personaliti

Dalam membincangkan personaliti keusahawan, antara yang paling kerap dibincangkan dalam ulasan karya keusahawanan ialah keperluan pencapaian dan lokus kawalan. Teori yang banyak digunakan dalam penyelidikan ini ialah Teori Keperluan McChelland (1961) dan Teori Lokus Kawalan Rotter (1966). Ciri keperluan pencapaian diukur menggunakan empat dimensi yang berbeza iaitu etika kerja, mengejar kecermelangan, kemahiran dan berpengaruh. Manakala ciri lokus kawalan pula diukur menggunakan tiga dimensi yang berbeza iaitu sifat semulajadi dalaman, peluang semulajadi dan menguasai yang lain.

Pengaruh Demografi
Demografi ini dilihat dari dua aspek iaitu faktor pengaruh keluarga, faktor latar belakang akademik, interaksi dengan persekitaran dan motivasi.

Kajian oleh Buerah et al (2007) mendapati bahawa pengaruh latar belakang keluarga berniaga membantu menimbulkan minat terhadap keusahawanan dan seterusnya mempengaruhi pemilihan kerjaya sebagai usahawan. Seseorang yang mendapat pendedahan awal dalam bidang perniagaan dan keusahawanan mengakui bahawa minat beliau dalam bidang perniagaan dipupuk sejak di peringkat remaja. Institusi keluarga dapat menyediakan pendidikan asas yang memupuk dan membentuk minat anak-anak mereka sebagai seorang usahawan pada peringkat yang lebih awal. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk minat anak-anak untuk memulakan langkah keusahawanan (Van Aujken et al, 2006).

Dorongan keazaman yang tinggi untuk berniaga lahir boleh berlaku kerana kesukaran hidup yang dilalui dan kesungguhan dalam setiap usaha yang dilakukan, akhirnya membentuk sikap keusahawanan dan berjaya dalam bidang perniagaan yang diceburi. Dapatan kajian oleh Buerah et al (2007) mendapati kesukaran hidup yang dilalui oleh seseorang, minat yang mendalam kerana melihat kejayaan orang lain boleh menimbulkan motivasi diri yang tinggi seterusnya mendorong kepada usaha yang bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu bidang penghidupan yang diceburi.

Kajian oleh Nor Fadila dan Dzufi Iszura (2011) mendapati keinginan pelajar untuk menjadi seorang usahawan boleh timbul daripada interaksi mereka dengan keadaan sekeliling. Ini menunjukkan persekitaran mempengaruhi pelajar untuk memilih bidang keusahawanan sebagai bidang kerjaya. Media massa memainkan peranan penting di dalam menimbulkan keinginan mereka untuk menjadi seorang usahawan. Media massa yang dimaksudkan adalah televisyen, radio, internet, surat khabar, majalah dan lain-lain. Daripada media massa mereka mengetahui peluang perniagaan dan maklumat mengenai perniagaan yangboleh mereka ceburi. Ini disokong oleh kajian Nor Azmi Jasri (2002); Rosni Zamuddin Shah & Norfazila (2007) yang menunjukkan media cetak memberi banyak maklumat bidang keusahawanan. Selain itu, media massa memberi inspirasi daripada berita-berita mengenai tokoh-tokoh usahawan berjaya yang dipaparkan oleh media massa.

Selain itu, rakan sebaya juga dapat membantu seseorang untuk menimbulkan keinginan untuk menceburkan diri di dalam bidang keusahawanan. Mereka gemar berbincang dengan rakan-rakan mereka untuk menjadi seorang usahawan. Komunikasi dan sikap suka bergaul merupakan aset penting yang boleh menyumbang kepada kejayaan seseorang usahawanan. Kiyosaki (2006) menjelaskan bahawa beliau berminat dengan dunia keusahawanan apabila digalakkan oleh rakan sebayanya ketika kecil. Pengaruh yang datangnya daripada rakan sebaya adalah lebih kuat dan lebih berpengaruh jika dibnading dengan pengaruh ibu bapa mereka sendiri.

Pelbagai kursus dan bengkel keusahawanan yang ditawarkan oleh pihak universiti . Ini kerana tahap pendidikan mampu menyumbang kepada keinginan pelajar untuk memilih keusahawanan sebagai kerjaya pilihan. Kajian juga menunjukkan pelajar berminat untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari ke dalam bidang keusahawanan. Ini kerana pendidikan memberi pengetahuan asas kepada pelajar mengenai dengan bidang keusahawanan. Kajian oleh Nor Azmi Jasri (2002) mendapati pendidikan merupakan pendedahan awal kepada dunia perniagaan.
Pengaruh Sikap

Sikap merupakan satu nilai yang abstrak yang lahir dalam sanubari setiap orang dan ia bertindak terhadap stimulus atau elemen-elemen yang akan mewujudkan keinginan hasil dari rangsangan-rangsangan tersebut. Menurut Gasse (1990), sikap usahawan banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai hidup seseorang. Nilai-nilai hidup seseorang merupakan satu set kepercayaan terhadap persekitaran seseorang sehingga ia mempengaruhi pemikiran, idea dan pandangannya terhadap orang lain.

Menurut Radzali (1991) sikap-sikap keusahawanan mempunyai pengaruh yang besar dan memainkan peranan yang penting dalam apa jua tindakan keusahawanan yang dilakukan oleh seseorang individu. Ianya dapat dikesan dalam sistem nilai kehidupan seseorang usahawan. Antara contoh sikap-sikap seorang usahawan ialah berdikari, cekal, kreatif, inovatif, suka akan cabaran, yakin diri, bersemangat tinggi, mempunyai daya inisiatif, berani mengambil risiko dan rajin.

Pengaruh Budaya

Setiap masyarakat mempunyai budaya yang tersendiri. Budaya adalah sekumpulan tingkah laku yang turun temurun yang mempengaruh tingkah laku individu. Budaya merupakan sebuah tingkah laku kolektif dalam masyarakat, yang dominan mempengaruhi dan membentuk sebuah tingkah laku yang sesuai dengan komuniti yang ada dalam budaya tersebut. Budaya sesebuah masyarakat mampu berperanan mencorak iklim keinginan keusahawanan dalam masyarakat tersebut.Terdapat dua pandangan bagaimana elemen budaya mempengaruhi keusahawanan (cf. Davidsson & Wicklund, 1997; Hayton et al., 2002; Freytag & Thurik, 2007). Pandangan pertama, merujuk kepada “sifat agregat” keusahawanan iaitu jika dalam sesebuah masyarakat mempunyai ramai orang yang memiliki “nilai keusahawanan” maka lebih ramai orang memiliki “nilai keusahawanan” menjadi usahawan (Cochran, 1959; Kilby, 1971; Marris & Somerset, 1971). Masyarakat yang berbeza etnik dan latarbelakang mempunyai pandangan yang berlainan tentang keusahawanan.

Pandangan kedua, merujuk kepada tahap “pengiktirafan masyarakat” (societal legitimation) keusahawanan dalam budaya (Etzioni, 1987). Jika tahap pengiktirafan masyarakat terhadap keusahawanan tinggi, maka perhatian yang lebih akan diberikan dalam sistem pendidikan, akan menganggap keusahawanan sebagai sesuatu yang wajar, akan lebih banyak insentif cukai untuk menggalakkan aktiviti keusahawanan dan perniagaan. Oleh itu, persekitaran masyarakat akan lebih menyokong keusahawanan.


Sri Petaling, Selangor.

Tuesday, 23 April 2013

Journey 12:
23 April 2013

ANTARA BUDAYA KESEGERAAAN DENGAN KERJA BERTANGGUH

Kita sering kali mendapat tugasan yang diberikan oleh bos kita. Sering kali juga boss kita memberi target date yang perlu kita bereskan.

Apa tindakan kita bila keluar dari bilik bos?

Pertama: Aku akan lakukan dengan kadar segera sebelum tiba target date yang telah ditetapkan.

Kedua: Aku akan laksanakan pada hari target date yang telah ditetapkan.

Ketiga: Aku akan laksanakan setelah ditanya balik oleh bos pada hari target date yang ditetapkan.

Berdasarkan tiga situasi di atas, yang mana satu pilihan kita?
 Selasa, 4 Desember 2012 pk. 9:00 WIB menerima tamu utusan dari Kementerian Pendidikaan Malaysia yaitu MINISTRY OF HIGHER EDUCATION MALAYSIA, yang dipimpin oleh Haji Zairon Mustapha, AMP selaku Director dan Ketua Delegasi, yang mengajak 45 orang, sebagian diantaranya adalah student mereka yang merupakan Pemenang-pemenang dalam Kompetisi Young Entrepreneur Challenge di Malaysia.

Dalam sambutannya, Haji Zairon Mustapha, AMP menyatakan bahwa mereka di dunia pendidikan Malaysia mengaku takjub dan salut kepada SWASTIKA PRIMA Entrepreneur College atas peran dan kiprahnya dalam Pendidikan Entrepreneurship di Indonesia, yang mereka ketahui dari berbagai berita Online maupun Cetak yang sudah mereka amati sekian lamanya. Berbagai berita mengenai SWASTIKA PRIMA Entrepreneur College yang menunjukkan peran nyata dalam mengembangkan Entrepreneurship inilah yang membuat Kementerian Pendidikan Malaysia bertekad mengirimkan Delegasinya untuk berkunjung ke SWASTIKA PRIMA Entrepreneur College, yang terletak di Jl. Raya Panjang Jiwo Permai 1. B 25 - 27 Surabaya, untuk menjalin kerjasama berkesinambungan dalam pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.

Monday, 4 March 2013

Journey 11 (5 Mac 2013)

Assalamualaikum.

Lama tak menulis, agak sibuk sedikit. Banyak perkara yang telah berlaku dan semuanya mencatatkan sesuatu yang amat istimewa dalam lipatan sejarah negara kita.

Minggu ini kita dikejutkan dengan satu peristiwa yang amat menyedihkan. Ramai perwira kita pergi meninggalkan kita atas satu tugas yang begitu mulia. Mempertahankan kedaulatan negara demi agama dan bangsa. Semua kita cintakan keamanan. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang ingin melihat kehancuran, huru-hara, persengketaan, perselisihan, perbalahan. Semua bangsa inginkan keamanan, kedamaian, kemakmuran dan keharmonian.

Sanggupkah kita melihat kedamaian yang kita kecapi selama ini di hancurkan kerana kerakusan manusia akibat ketamakkan dan gila kuasa. Sanggupkah kita melihat anak-anak kecil menangis akibat kehilangan tempat pergantungan akibat perselisihan dan persengketaan sesama kita. Sanggupkah kita mengadai maruah bangsa demi kerana kerakusan akibat gila kekuasaan. Bangsa lain bertepuk tangan melihat kita berbalah dan bersengketa sesama agama, sesama bangsa. Dimanakah nilai diri kita sebenarnya.

Kita menumpang kasih kazanah yang dipinjamkan pada kita oleh cucu cicit kita.

Sekian, renung-renungkan lah.

Monday, 7 May 2012

Journey 9:
8 Mei 2012, Paya Besar, Pahang.

Lama tidak menulis, hari ini ada sedikit kelapangan dan berpeluang untuk berkongsi kemahiran dan pengalaman dengan pembaca. Mana yang baik bolehlah dijadikan sebagai panduan dan digunakan dalam kerja kita sebagai pemimpin.
TIP MENJADI PEMIMPIN YANG EFEKTIF DAN UNGGUL

Banyak tip yang diberikan oleh bijak pandai bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif dan unggul.  Sebagai pemimpin sesebuah organisasi terdapat beberapa kemahiran yang diperlukan, antaranya “Lead, Influence, Transform, Change, Motivate”. Melalui pembacaan dan sedikit pengalaman menjadi seorang pemimpin kecil, di bawah penulis menggariskan sepuloh aspek yang amat penting yang boleh dijadikan panduan untuk membangun keberanian dan keyakinan diri yang boleh diamalkan di tempat.

1)      Perjelaskan visi, misi dan pelan tindakan strategik organisasi yang diterajui. Semua perancangan dilakukan dengan teliti, bijak, fleksibel, berasas dan memahami keperluan semasa bagi membantu kejayaan apa yang dilakukan. Ini kerana setiap anggota memerlukan pemahaman yang jelas mengenai hala tuju organisasi yang boleh menjamin dan memberikan manafaat kepada mereka bukan sekadar manafaat kepada organisasi.

2)      Buatlah orang lain merasa diri mereka penting, tanpa perlu diampu dan disogok dengan wang ringgit. Jangan terlalu menggunakan kuasa veto untuk membuat sebarang keputusan tanpa mengambil kira pendapat yang lain. Jadi, beri perhatian kepada kemampuan dan penglibatan setiap anggota semasa membuat sebarang keputusan.

3)      Bersikap baik dengan orang-orang disekeliling seperti mana layanan baik yang diberikan kepada anda sebagai pemimpin. Sentiasa menjaga hubungan yang baik dengan anggota. Hormat menghormati dan saling tolong menolong antara satu sama lain. Usah berbangga dan angkuh dengan kuasa yang sementara yang dipinjamkan kepada kita. Entah esok atau lusa, kuasa itu sudah menjadi milik orang lain. Sentiasa bersedia dan menerima teguran dari orang lain serta jangan cepat melenting dengan teguran yang diterima. Listen attentively with an open mind. Empathy, respect, concern for our clients

4)      Sentiasa berhati-hati ketika membuat kritikan. Memberikan pujian sekiranya kakitangan melakukan tugas dengan cekap. Pujian dan penghargaan yang diberikan terutama di hadapan kakitangan yang lain akan membuatkan orang yang dipuji menjadi bangga dan rasa dihargai. Sebaliknya elakkan membuat kritikan dikhalayak ramai yang boleh menjatuhkan maruah kakitangan. Kalau perlu, tegur dengan cara yang baik. Make things easy for our clients; Same, consistent, fair treatment to all

5)      Rapat dan mesra dengan kakitangan. Pemimpin yang baik ialah mengasihi dan mengambil berat soal kebajikan orang yang dipimpin, menyediakan keadaan selamat, selesa dan sentiasa mengutamakan kepentingan kakitangannya berbanding kepentingan peribadi. Pemimpin perlu turun padang untuk melihat dan mendengar segala masalah yang melibatkan pengurusan. Dengan cara ini, pemimpin dapat memperoleh maklumat yang sebenar tanpa adanya penipuan dan penyelewengan. Friendly service with smile.

6)      Mewujudkan suasana yang kompetitif di kalangan kakitangan. Beri penghargaan kepada kakitangan yang memberikan perkhidmatan yang cemerlang. Ini akan menyebabkan kakitangan yang lain akan turut sama untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti untuk organisasi.

7)      Pemimpin perlu menjauhkan diri daripada melakukan amalan menabur fitnah dan janji dusta. Perbuatan itu wajib dijauhi kerana ia bersifat kezaliman lidah yang melenyapkan kebenaran dan menyembunyikan unsur-unsur kebenaran. Sesiapa yang berjanji sedangkan mengetahui tidak mampu melaksanakan apa yang dijanjikan itu adalah seburuk-buruk sifat pemimpin. Mereka melakukan sifat orang munafik yang berpura-pura baik sedangkan dalam hatinya tersimpan niat jahat.

8)      Sanggup menerima kritikan. Satu sifat mulia yang perlu dimiliki setiap pemimpin ialah sanggup menerima kritikan daripada orang bawahan.Jangan cepat melenting dan bersangka buruk terhadap pegawai yang membuat kritikan. Kritikan merupakan satu cara untuk memperbaiki keburukan yang dilakukan oleh pemimpin. Complaint are valuable feedbacks for further improvement. Sebenarnya, pemimpin juga tidak terlepas daripada melakukan kesalahan.Kedudukan pemimpin amat penting sebagai tunjang kekuatan kepada organisasi atau negara. Tanpa pemimpin yang berhemah, berwibawa dan berwawasan akan mengakibatkan organisasi tidak mampu berkembang dan tidak mendatangkan kebiakan kepada ahli-ahlinya.
9)     Mengelak dari sikap mementingkan kroni. Pemimpin yang baik juga perlu mengelak diri daripada mengamalkan sikap mementingkan kroni. Sepatutnya semua orang bawahan mesti dilayan sama rata. Tidak ada istilah” ini orang kuat saya” atau “ini orang saya”. Tidak ada golongan yang mendapat keistimewaan atau diberi keutamaan untuk mendapat sesuatu yang bukan haknya. Dalam hal ini, pemimpin tawaduk tidak runsing hilang sokongan disebabkan tidak memberi layanan istimewa kepada penyokong setia. Pemimpin mengamalkan kroni biasanya tidak mempunyai kekuatan sendiri. Jadi terpaksalah memberi keistimewaan kepada kroninya agar dia terus mendapat sokongan.

10)    Berkepentingan diri: Insan yang bergelar pemimpin tidak seharusnya menjadikan matlamat diri sendiri sebagai agenda perjuangan. Mengejar pangkat, darjat, wang ringgit atau nama. Sebenarnya, jawatan yang disandang adalah satu bebanan amanah berat yang perlu dilaksanakan. Pemimpin unggul meletakkan dirinya sebagai hamba kepada orang yang dipimpin. Sebab itu pemimpin perlu memberi sepenuh tumpuan dan tenaga untuk berkhidmat. Lakukan tugas dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggungjawab demi agama, bangsa dan tanah air.

Tuesday, 13 March 2012

Journey 8:
5 Mac 2012 - Saya bersama 25 orang pelajar dan 15 orang staf Kolej Komuniti Paya Besar berpeluang ke Royal Belum bagi menyertai Program Menyelami Khazanah Royal Belum. Program ini dianjurkan oleh Perbadanan Taman Negeri Perak dengan kerjasama Kolej Komuniti Paya Besar.

Melalui program ini, peserta telah dibawa melihat keindahan Royal Belum yang hutannya adalah merupakan hutan yang tertua di dunia. Setiap peserta program diberi peluang merakamkan keindahan alam tersebut dengan kamera masing-masing. Melalui program ini, peserta diterapkan nilai-nilai mencintai alam sekitar kerana alam yang kita diami hari ini merupakan anugerah Tuhan yang tiada nilai harganya. Udara, hutan, air, dan segala yang ada hari ini dipinjamkan kepada kita oleh generasi akan datang. Oleh itu, kita sebagai peminjam perlu menjaganya dengan penuh keinsafan dan hargailah khazanah tersebut.

Selama 3 hari 2 malam kami menyelami khazanah ciptaan Allah. Terasa begitu indah sekali. Udaranya bersih, airnya jernih tanpa kelodak, jauh dari kebisingan, kedamaian dari gangguan deringan talipon, dan malamnya diulik bunyi unggas.

Siangnya kami meredah hutan, pacat menjalar mencari darah orang kota yang penuh dengan toksik. Kami derma darah kepada pacat-pacat tersebut. Rasanya biala keluar dari hutan, darah yang kotor telah dicuci oleh pacat-pacat tersebut. Di penghujung perjalanan kami jumpa air terjun, sejuk dan nyaman sekali. Sesekali kami dapat bermain dengan ikan-ikan yang jinak. Kami jumpa ikan kelah, ikan sebarau dan beberapa spesies ikan yang lain. Kami suap ikan-ikan tersebut dengan makanan yang kami bawa. Satu pengalaman baru bagi kami.

Kami menyusur tasik, melihat burung bertenggek di dahan, terbang bebas tanpa rasa takut atau terpenjara dalam sangkar emas.

Petangnya kami berakit buluh, menimba satu pengalaman bagaimana mengawal rakit agar bergerak ke hadapan dengan hanya menggunakan pendayung buluh. Mengajar kami erti kerjasama dan semangat berpasukan. Mengajar kami erti kepayahan dan ketabahan.

Kami juga berpeluang  melawat rakan lama kami - kaum peribumi yang masih mengamalkan cara hidup tradisi walaupun sudah ada pengaruh kemodenan. Bila lensa kamera menghala ke arah mereka, mereka memberi posing yang setanding dengan model-model terkenal di dunia. Mengingatkan kami pada zaman muda-muda dulu.

Sesungguhnya pengalaman Royal Belum tiada ternilai harganya. Terima kasih kepada Dato Karim dan pegawai-pegawai Royal Belum yang melayan kerenah kami selama kami di Royal Belum. Budi baik kami kenang sampai bila-bila. Gambar-gambar yang dirakamkan menjadi tanda yang kami pernah menyelami khazanah Royal Belum. Satu nama yang menjadi kebanggaan kita semua dan menjadi warisan kita semua.

Wednesday, 28 December 2011

Journey 7:

28 Disember 2011, Kok Lanas - Hari ini adalah merupakan hari terakhir aku berada di Kolej Komuniti Kok Lanas. Banyak kenangan selama 8 bulan aku berada di sini.

Di tukarkan dari Kolej Komuniti Gerik pada bulan April 2011. Lima tahun aku di sana. Tempatnya aman dan nyaman. Udaranya bersih, sesekali orang Gerik kirimkan kepada aku ikan kelah, daging rusa, daging kijang dan bermacam buah-buah tempatan. Masyarakatnya hidup dalam penuh hormat menghormati. Sesungguhnya Royal Belum sentiasa berada dekat dihatiku.

Kini aku berhijrah lagi. Tanggal 16 Disember, aku ditukarkan ke Kolej Komuniti Paya Besar. Lapan bulan aku di KK Kok Lanas, jarum jam begitu pantas berpusing. Belum puas rasanya aku berada di KK Kok Lanas. Satu yang pasti, aku dapati staf disini begitu bersemangat untuk berubah. Masing-masing begitu ghairah menonjolkan bakat dan kepimpinan masing-masing. Bertuah aku dapat bersama mereka walaupun dalam jangka waktu yang singkat. Mereka sanggup belajar walaupun menerima tekanan yang begitu berat bagi menjayakan sesuatu yang baru. Mereka dapat melakukan dengan baik sekali jika diberi peluang. Itu sebabnya kita mesti memberi kepercayaan kepada pegawai bawahan kita. Jangan sesekali memperkecilkan kewibawaan mereka.

Kini KK Kok Lanas berada ditempat yang sepatutnya. Orang sudah tidak pandang rendah lagi. Semuanya ini berkat kerjasama semua staf, bekerja tanpa jemu dan banyak kerenah, dan yang penting bekerja kerana ianya merupakan satu amanah yang dipertanggungjawabkan pada kita. Bukan bekerja kerana ketuanya ada di pejabat, bukan bekerja kerana untuk dipuji, bukan bekerja kerana adanya habuan, bukan bekerja kerana orang lain.

Harapan ku, ingin melihat KK Kok Lanas terus berkembang pesat, terus maju ke hadapan, terus gah, dan mengeluarkan lulusan yang berkemahiran dan berkualiti. Stafnya juga harus terus berkembang, berkemahiran tinggi dan terus menyokong perubahan yang akan dilaksanakan oleh pengurusan baru. Teruskan perjuangan untuk maju ke hadapan.

KK Paya Besar akan cuba mengorak langkah. Memajukan dirinya untuk bersama mencipta nama. nama yang harum untuk dibanggakan oleh penghuninya.